Επικοινωνία

·Εκτεταμένο δίκτυο επαφών με εκπροσώπους
των ΜΜΕ και διαμορφωτές της κοινής γνώμης
·Χρήση διαδραστικών μέσων
·Δημιουργία σταθερών καναλιών επικοινωνίας

Διαμορφώνουμε πολυεπίπεδη και συνεκτική επικοινωνιακή στρατηγική με δυναμικά μηνύματα που αναδεικνύουν με στιβαρότητα τη φιλοσοφία και τα δυνατά σας σημεία. Είμαστε δημιουργικοί, και ταυτόχρονα σαφείς.

Αξιολογούμε τα δεδομένα, δημιουργούμε μοναδικό περιεχόμενο το οποίο προσαρμόζουμε και διαχέουμε στοχευμένα σε παραδοσιακά και νέα μέσα, με σκοπό να κερδίσουμε υποστηρικτές και να θωρακίσουμε την εικόνα σας.

Ξέρουμε τι, πώς και πότε πρέπει να ειπωθεί.